Dokumentskanners

 

xinoscan

Xinoscan

Högvolymskanner från Janich & Klass för dokument och skurna böcker.
http://www.microform.de