Efter framgångsrika virtuella seminarier med partners samt landsspecifika onlinevenemang för kunder öppnar Broncolor nu golvet för en bred publik: under de närmaste månaderna erbjuder de gratis ljus-seminarier via webinar. Konceptet liknar de välkända seminarierna med Urs Recher och innehåller ljus och produktspecifika ämnen. Du hittar seminarierna här>