Eizo CS2740 Tilldelas EISA för bästa monitor 2020-2021.
Köp den hos oss för 13 550:- ex moms
EISA är en unik sammanslutning av 61 tidskrifter med speciellt intresse från 29 länder. Varje år firar EISA Awards det bästa inom bildteknik som erbjuder de mest avancerade funktionerna, funktionell ergonomi och optimal kostnadsprestanda.