Hyresvillkor

Hyrpriserna avser dygnshyra där inte annat anges.

Hyrperioden avgör hur många grundhyror som debiteras. Samtliga priser är exklusive moms. I hyrpriset ingår den utrustning som finns angiven på kontraktets framsida. Utrustningen hämtar du utprovad hos Molanders på Bondesonsgatan 1 i Stockholm, alternativt annan plats vi anvisar. Hyrd utrustning ska återlämnas till Molanders inom avtalad tid. Om utrustningen inte återlämnas inom avtalad tid till Molanders görs efterdebiteringar för motsvarande tid.

För att få hyra utrustningen krävs att hyresmannen är registrerad kund hos Molanders. Hyresmannen ska kunna uppvisa godkänd fotolegitimation. Vill du få utrustningen levererad tillkommer transport- kostnader. Behöver du hjälp med installation och igångsättning tillkommer assistent samt eventuella resekostnader.

Vi garanterar att den utrustning du hyr är i fullgod kondition, vilket innebär att vi om möjligt byter ut ej fungerande utrustning inom Sverige utan extra kostnader för dig och med snabbast möjliga transportsätt. Molanders godkänner icke andra skadeståndskrav. Skulle emellertid felet orsakats av dig kommer vi att debitera eventuella extra kostnader.

Den utrustning du hyr är Molanders egendom. Du ansvarar för att den transporteras, förvaras och handhas på ett sådant sätt att den inte tar skada eller blir stulen. Om utrustningen skadas eller förkommer är du ersättningsskyldig gentemot Molanders. Tänk på att denna typ av utrustning är stöldbegärlig och ska förvaras i låst utrymme när du inte har uppsikt över den. Utrustningen är ej försäkrad. Se till att du har täckande försäkring och att utrustningen förvaras på ett sådant sätt att du får ersättning vid skada eller förlust. Förlust och stöld av utrustning skall alltid polisanmälas av hyresmannen. Molanders ansvarar inte för slitage eller eventuella skador på bilder, filmer eller annat som används i utrustningen, samt på material som sammankopplas eller används tillsammans med utrustningen.

Har du frågor?

Jan Olle Molander
Kontakta Jan Olle på telefon 08-680 15 72 eller mejla på jom@molanders.se så hjälper han dig.

Vill du att vi kontaktar dig?