Repro & Scanners

Vårt område inom repro & scanners:

Inom området Repro & Scanners erbjuder vi anpassade lösningar för digitalisering av alla olika typer av påsiktsoriginal inkl film och glasplåtar. Vi följer varje kunds unika kvalitets- och produktivitetskrav med optimering även vad avser ekonomi i driften.

Tekniken vi representerar är ledande på respektive område och vi har nära kontakt med utvecklarna hos tillverkarna. De flesta känner oss väl sedan 10-15 år tillbaka inte minst från tidigare installationer, internationella mässor samt våra egna arrangerade Arkivdagar på hemmaplan.

Vi arbetar med olika kameralösningar, bokscanners/robotar, planscanners, planetariescanners, 3D-scanners, rull-  och filmscanners. För vissa original är ljus- och geometrisk exakthet extra kritiskt, i andra är originalen ”ohanterbara” av storleks- och/eller ömtålighetsskäl, i andra fall gäller det att klara större volymer per tidsenhet, i andra gäller det att formdefiniera etc. För besökaranvändning på bibliotek/arkiv ställs andra krav på systemens hanterbarhet. Vi erbjuder också lösningar för multispektral-fotografi där originaldigitalisering sker i andra ljusvåglängder än det mänskliga ögat förmår att se vilket väcker intressanta frågeställningar inom konst, historiska dokument, arkeologi och polisiära sammanhang.


Meny:


Har du frågor?

Niclas Blyberg
Kontakta Niclas på telefon 08-680 15 74 eller mejla på niclas.blyberg@molanders.se så hjälper han dig.
Jan Olle Molander
Kontakta Jan Olle på telefon 08-680 15 72 eller mejla på jom@molanders.se så hjälper han dig.

Vill du att vi kontaktar dig?