Kaiser – Utrustning för analog & digital fotografi

Kaiser Star Cluster – LED-belysning för DSLR och Video

Kaiser Macrospot 1500

Kaiser Table-Top-Studio digital SN-HF plus

Kaiser Copylizer system

Kaiser rePro system för dokument, film och bok-repro.

Kaiser “Slimlite Plano” LED-ljuslåda

Kaiser Multi Cut

Kaiser Bokvagga

Mer info och produkter hittar på på www.kaiser-fototechnik.de

Vill du att vi kontaktar dig?